Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING HERENKAPSALON DE RIJN

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze salon, de (mobiele) website (https://imd-journey.nl/) en ontvangers van (online) mailingen van Herenkapsalon de Rijn en de hieraan gelieerde handelsnamen c.q. ondernemingen, zoals: Beauty Smile, etc.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Herenkapsalon de Rijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, website (https://imd-journey.nl/), in (e-mail) correspondentie en telefonisch en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons ter plekke in de salon verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

MET WELK DOEL EN OM WELKE REDENEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
IMD-Journey verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het inplannen van afspraken met
Het jou goed van dienst te kunnen zijn in onze
Het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten.
Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame, direct marketing doeleinden, nieuwsbrief en het aanbieden van verwante producten en diensten.
Je de mogelijkheid te bieden een (online booking/reservering) account aan te maken.
Het afhandelen van jouw betaling t.b.v. jouw
Klanttevredenheidsonderzoeken over onze
Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en
Ter verbetering van onze website.
Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke
Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Naar aanleiding van jouw bezoeken bewaren wij verder:

Klantgegevens uit onze historie met jou
Gemaakte afspraken
Verkochte abonnementen
SEPA incasso’s
Log verzonden e-mail

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
IMD-Journey verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
IMD-journey neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMD-journey) tussen zit.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
IMD-journey bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jou de door jouw gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
WP-Mail-SMTP (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling).
Overheidsinstanties (als hier voor een wettelijke grondslag is)
Bookly (de leverancier van ons afspraaksysteem).
Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkers- overeenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

HET GEBRUIK VAN FOTO’S OP ONZE WEBSITE, MARKETING EN/OF SOCIAL MEDIA
Binnen IMD-Journey worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt en/of gedeeld waarop derden, klanten, en/of medewerkers van IMD-Journey mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op sommige foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. IMD-Journey gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde herkenbare personen. Heb jij desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een foto waarop jij herkenbaar in beeld bent, dan zal deze op jouw verzoek (zo mogelijk) worden verwijderd.

Onze richtlijnen:
Als klanten of medewerkers niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
IMD-Journey zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
Voor de publicatie van foto’s van reguliere situaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer jij bezwaar hebt tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk
IMD-Journey respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

MARKETING
Wij willen jou als klant graag informatie sturen over nieuwe producten of diensten die voor jou interessant zijn. Dit doen wij per e-mail en niet vaker dan 4 keer per jaar. We sturen je alleen e- mails als we denken dat je er echt iets aan hebt. Je kunt je op ieder moment afmelden voor marketingacties. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
IMD-Journey gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zodra jij je aanmeld bij onze website wordt automatisch een pop-up getoond dat ook IMD-Journey cookies toepast. Via deze pop-up kun jij hiervoor jouw toestemming geven. Ook kan je het plaatsen van cookies blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS
IMD-Journey maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (œGoogle). Google Analytics maakt gebruik van cookies om IMD-Journey te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor IMD-Journey en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en in sommige gevallen zelfs d.m.v. een extra aanvullende
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend bij indiensttreding.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN, BEPERKEN EN/OF VERWIJDEREN
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Als klant heb je bij herenkapsalon de Rijn de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we
Het laten corrigeren van
Het laten beperken van jouw
Het laten verwijderen van verouderde
Intrekken van
Bezwaar maken tegen een bepaald
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om adequate identificatie.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan door IMD-Journey te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden jou aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN, TIPS EN/OF KLACHTEN
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent jouw persoonsgegevens kan je ten allen tijden contact met ons opnemen via onze contact gegevens. Wij stellen het zeer op prijs als je ons je klachten meldt, opdat wij proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen wij jou naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

IMD-Journey wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

ONZE CONTACTGEGEVENS:
IMD-Journey
Stoofstraat 24-D,
5211 ER, ‘s-Hertogenbosch

info@imd-journey.nl
www.imd-journey.nl

KvK: 77649176

DAAROM KIES JE VOOR ONS…
  Fitness community
  Lekkerder in je vel
  Snelle progressie
  Optimale trainingsschema
  Betere conditie

Open chat
Hulp nodig?
Hoi 👋👋

Waarmee kan ik je helpen?